🌸ကလေးငယ်များရဲ့ သွားပိုးစားခြင်းကိုကာကွယ်ပြီး၊ သွားများကိုခိုင်ခံ့စေပါတယ်။

1️⃣grape flavour60g
2️⃣strawberry flavour60g
3️⃣peach flavour60g
4️⃣ melon flavour40g
5️⃣strawberry flavour40g